Vanliga frågor och svar

Frågor och svar

Vårt innehåll


Varför rapsvax?

Rapsvax var för oss en självklarhet när det kom till val av vegetabiliskt vax. Raps är brett odlat i Europa och i Norden och har överlägsna gröna referenser eftersom avskogning och genmanipulation utesluts, samt att det är en förnyelsebar källa. Rapsen har odlats i Europa i hundratals år som djurfoder och som variations gröda som skyddar och förbättra jorden för kommande säsongs grödor. 
Eftersom vi valt att arbeta med rapsvax så ger det oss förhoppningsvis möjlighet att i framtiden arbeta med lokalt producerade råvaror då raps är en gröda som är brett odlad i Sverige.  

Innehåller doftspridarna Propylenglykol eller alkohol?
Nej! Vi tillverkar våra doftspridare med ett nytt miljövänligt alternativ till "drivolja" i våra doftspridare som är biologiskt nedbrytbar och tillverkad av bland annat sojabönor.
Vad doftsätter ni era produkter med?

Våra produkter innehåller rena eteriska oljor och doftoljor med varierande ratio beroende på doft. 


  

Är era produkter testade på djur?

Nej! Vi är väldigt noga med att våra produkter inte har någon association med djurtestning, vi ligger i god tro med våra leverantörer och litar på deras ärlighet. Vi stödjer inte test eller använder framställningsmetoder som involverar djurtester. 

Instruktioner och vård

Tips för lyckad bränning av ljus
För att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt ljus rekommenderar vi följande:
 
 • Se till att vaxet är flytande så nära glasets kant som möjligt innan du släcker det. Detta för att undvika att det bildas en så kallad "tunnel" i vaxet.
 • Se till att du trimmar veken till ca 0,5 cm före varje användning för att ljuset ska brinna med en så klar och ren låga som möjligt. Du kan använda dig utav en vekestrimmare eller helt enkelt nypa av veken med tumme och pekfinger.
 • Om ljuset trots allt börjar sota, brinna med för stor låga eller bilda en svampliknande form på veken , släck ljuset och låt svalna, trimma sedan veken och tänd ljuset igen.
 • För att förhindra att ljuset smälter, blir fuktigt eller spricker förvara det torrt
  och i rumstemperatur utan direkt solljus.
TIPS DOFTLJUS!
Tips!
 • När du eldat upp ditt ljus eller bara vill ha mer glans på glaset så tvättar du lätt bort rapsvaxet med varmt vatten och såpa/diskmedel.
 • Återanvänd gärna glaset som vas, skål etc.
 • Eventuella fläckar på kläder från rapsvax går bort i 60 grader tvätt.
 
TIPS DOFTSPRIDARE!
För att du ska få ut så mycket som möjligt av din doftspridare rekommenderar vi följande: En doftspridare är en enkel produkt. Du avlägsnar plastpluggen från behållaren, skruvar på träkorken, sätter ned de medföljande pinnarna i doftspridaren och placerar doftspridaren på önskad plats. Doftspridaren passar utmärkt i ett mindre rum, som till exempel ett badrum. Placera din doftspridare i önskat rum och testa dig fram, vi brukar rekommendera att applicera 3 doftpinnar till att börja med, öka/minska sedan efter önskad doftspridning. Om du vill ha ökad doft t.ex inför gäster, vänd på pinnarna. Att tänka på:
 • Ju fler pinnar du använder och ju oftare de vänds desto snabbare förbrukas vätskan.
 • Elda aldrig på pinnarna!
Säkerhet ljus
 • Lämna aldrig ett brinnande ljus utan tillsyn.
 • Tänd inte ljus på eller nära någonting som kan fatta eld.
 • Tända ljus ska placeras dragfritt.
 • Håll tända ljus utom räckhåll för barn och husdjur.
 • Minsta säkerhetsavstånd mellan ljus i grupp är 5 cm.
 • Flytta aldrig ett tänt ljus.
 • Placera alltid ett tänt ljus på underlag som är värmetålig och inte kan fatta eld.
 • Ett ljus i glas bör aldrig brinna i mer än 3-4 timmar åt gången.
 • Släck alltid ett ljus i glas när det återstår ca 0,5-1 cm av vaxet för att
  undvika att glaset blir för varmt och spricker.
 • Du som gravid, ammande, diabetiker, epileptiker eller som lider av högt blodtryck, leverskada, astma eller annan allvarlig sjukdom bör alltid rådfråga din läkare innan användning av eteriska oljor.
Säkerhet doftpinnar
 • Tänk på att både eteriska oljor och doftoljor kan framkalla allergi.
 • Undvik att spilla vätskan på ömtåliga ytor.
 • Håll utom räckhåll från barn och husdjur.
 • Du som gravid, ammande, diabetiker, epileptiker eller som lider av högt blodtryck, leverskada, astma eller annan allvarlig sjukdom bör alltid rådfråga din läkare innan användning av eteriska oljor.
OBS!
OBS! Undvik att få rapsvax i avloppet och var alltid försiktig när du handskas
med krackelerat glas! ELDA ALDRIG PÅ DOFTPINNAR