Köpvillkor

BESTÄLLNING

Beställningar tas emot, med fördel via internet, men kan också göras per telefon (0707983827) eller email till order@elumadesign.com. Gå till ”Kontakta oss”- knappen för komplett information.
Vid beställning kan vi göra en kreditupplysning på angiven organisation. 

PRIS & ANTAL

Alla priser som anges på våra sidor är per 6-pack exkl. moms och frakt. Frakt bekostas av kunden vid beställning under 3000 kr.
Priset som gäller vid beställningstillfället gäller även vid leveranstillfället. Förpackningar delas ej.

VAROR & LEVERANS

Leveranstid som standard är för samtliga artiklar i vårt sortiment från omgående upp till 10 dagar vid hög belastning.
Vid fall av slutsålda artiklar reserverar vi upp till 8 veckor leveranstid, kund blir omgående informerad vid beställning om denna status råder.
Om du som köpare anser att leveransen dröjer på sådant sätt att du ej längre önskar leverans av ordern är det på ditt ansvar att nämnda order skriftligt avbeställs i enlighet med dessa Köpvillkor innan effektuering av ordern sker. Notera att order som blivit utlevererad från vårt system av självklara skäl ej kan annulleras.
Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för ändringen.
Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

RETUR & REKLAMATION

Eventuell reklamation av en artikel (annat är transportskada) skall göras till oss inom 3 dagar efter det att leveransen har mottagits. Reklamationer som görs efter den angivna tiden kan tyvärr ej beaktas. Eventuell retur av defekt artikel måste först godkännas av oss. Ej godkända returer mottages ej.
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga varor i vårt sortiment. 
All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende, färg eller beskaffenhet.

DIN FÖRSTA ORDER

För uppstartsorder för ny kund gäller en minimum order på 5000 kr exkl. moms med förskottsbetalning.
Vi reserverar oss rätten att ändra ert betalsätt samt informera er om att förskottsbetalning krävs som förstagångskund vid fel val av betalsätt i kassan. 

AVBESTÄLLNING
Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är, när vi effektuerat din order, i samtliga fall skyldig att ta emot försändelsen.
LEVERANS

Alla leveranser sker från Sverige med vårt val av speditör. Det är på köparens ansvar att se till att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt. Det är viktigt att eventuell transportskada anmäls direkt till speditören vid mottagandet av leveransen men senast inom 3 dagar från mottagandet. Köparen skall dessutom informera oss skriftligt om vad som hänt och bekräfta att anmälan har gjorts till speditören inom rätt tid. 

FORCE MAJEURE

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.